DE DRAGOSTE


Acum este carnaval

La doi paşi de mine se lipesc de pleoape
în faguri de cuvinte hexagonale
promisiunile pe care le faci
când încă nu îţi pare rău de nimic
culoare lângă culoare lângă culoare lângă
va ploua fals mai târziu
dar încă nu vorbim despre asta
acum este carnaval
toate sentimentele deghizate
se dau ce nu sunt
umblă pe picioroange cu capul în nori
cât mai sus
cât mai profund
valsul planează între pereţii din calendar
a început un an nou
următoarea iubire...


original : Jillian Tamaki

- 1 -


Deasupra nu există

Speriaţi
de capătul nenăscutului dinspre noi
şi geometriei dindărăt
în inima noastră
iubire
putem ocoli viitorul
să lunece gros din artere stufoase
cum mierea albă-n lumină?

la capăt capăt
se cojeşte crucea de lemn castaniu
voia ta vândută -
deasupra nu există
şi-ar fi unicul drum dincolo de găleţi
goale
în cumpănă.

- 2 -


Eu neputinciosul...

Măcar de-aş avea fie şi minuscule
destule cuvinte
precum bezna umbre fără margini-contur
snop fedeleş să nu se împrăştie mânate
de roata soarelui

firea lucrurilor este alternativă
ziua urmează nopţii
cum şi iubirea iubirii
moartea naşterii

de m-o ţine în răsuflarea stelelor
sub voaluri plisate
iubita mea va fi un înger
desfăşurat în bolţi suprapuse

pătruns de eter vântul-văzduh
se destramă
eu neputinciosul îţi mângâi degetele.

- 3 -


Iubire nu va mai fi

Un copil proaspăt ridicat păşeşte cu talpa piciorului
plânsul unui mort

câte o singură pasăre se aşează lângă mine din apă
marea tăcută nu vede

amurgul scurs dintre stele
în care fluturii amuţesc de grija vântului

iubirea nu va fi decât un strop din mănăstirea
sfântă fără umbre

scriu de atâtea ori rostul acestor cuvinte minuscule
şi şterg

iubitul ascuns ridică laş pereţii din umăr
fără uşi fără ferestre

atâta timp cât există o ploaie
n-ar fi unicul drum spre adâncimile lui

ridicată din noapte măcar de-aş avea odihna
pledului de brumă uitat fără remuşcări
pradă luminii
sufletul logodit îţi tace-îndărătnic.


original : Detlev Foth

- 4 -Iubirea trece prin suflet

Dulce la umeri îmbrăcată în mări de răcoare
iubirea trece prin suflet zeiţa cu lance
aş vrea să găsesc un vultur
să soarbă o dată doar
un cerc
să scriu din jurul ei
melancolii private
să urce la mine
înghiţind lacul fără fund
de dimineaţă bine
deosebit de verde
doar Tatăl Nostru să mă ştie.


original : ASHLEY WOOD

- 5 -


Mă lepăd

plouă tâmpit plouă plouă tâmpit
de s-a ascuns iubitul în poem
iubit-ul începe şi se termină aleator
mă uit vindicativ
promit să nu se mai întâmple
mă lepăd de toate pornirile
ca pasările migratoare spre ţările calde
şi câte şi mai câte
după care dorm
şi dimineaţa vine altfel.


original : Jillian Tamaki

- 6 -


Mireasmă de fluturi

Lătrând fluturi nocturni se pierdeau în
rugăciunile teilor cu umerii goi
şi atât de asimetrici
port pe dosul palmei
sfaturi înţelepte de păsări
după ce au întâlnit moartea cu gură de porţelan
plină cu multă mireasmă de fluturi
colţul ierbii viu se aude cum crapă
senin.

- 7 -


Vreme bună

Şterg curat cerul dimineţii
fluturii nu ştiu să tacă
şi nu se pricep la oameni
zvonuri de aer aştern în urmă
şi boare de culori ce
se scutură pe buricele degetelor
dacă îi mutăm de pe o floare pe alta.

- 8 -


Languros şi festiv

Se uitau de-a lungul şi de-a latul
se-îmbrăţişau
umblau cu taxiuri
spre următoarele inimi de spart
goneau sincopat-neştiutori
cu sentimentele atârnate de poale
bocite languros şi festiv
amurgul străpuns leşina leşios
lângă pian
"lupii urlau aburi din ochi"
era o generaţie eliberată
cătuşele chezaş stau nemişcate.

- 9 -

Dezgheţul

A început să piară zăpada
caută-mă iubito
se dezgheaţă sufletul
sloiuri amare
se-învălmăşesc la gura inimii
se subţiază cheaguri –
să la dizolvi iubito

în mîna ta de foc
dă-mi pacea

pentru cîtă vreme
dă colţul ierbii ?

pe trupul tău clipa stă pescăruş
în dorul speriat de ţărm
de m-aş opri
de m-ai opri

oricum pînă la iarna următoare
apa iubirii
e pregătită să te scalde
într-o camee sfîntă.


original : brunetto de batte

- 10 -


Formă

Luna împinge soarele
de pe cer
precum o iubire pe alta

precum vezi iubirile au formă
şi încap în toate geometriile
piramidă lângă piramidă
cu vârful înfipt în carne
sau arătând spre cer
învelite în coajă să nu se-mprăştie
printre celelalte sentimente

vorbele iubirilor au formă
şi de cuţit
durere închegată
izvorăşte sângele proaspăt
să le adape

în ceaţa lichidă
gâlgâitoare plutesc
începuturile şi sfârşiturile
aproape identice.

- 11 -


Cine sunt

Mă gândesc la tine dar
dacă dau coaja la o parte
sunt eu
îţi văd mâinile pe coapsă
coapsa mea
tremurul şi fierbinţeala pielii mele o văd
sub mâinile care îţi poartă linia vieţii
când simt că te iubesc
mă gândesc
cum arăt când ziua începe cu tine
sfinţenia mea
cine sunt
de nu-mi pot lua gândul de la mine
mă văd fremătând
se-îndoaie pântecul avid
mustind în aşteptare
şi tu ? unde eşti tu ?
cine sunt ?


original : Jillian Tamaki

- 12 -


Eram liliac

Te-aş fi simţit când ai intrat în spaţiu
dacă nu mi-ar fi fost astupaţi ochii şi nările
mâinile strivite lângă coapse
ţintuită şi oarbă nu-ţi miroseam arterele
puteam să te gândesc doar
cu câte-un jet de vorbe te reperam în prag
eram liliac.


original : Jillian Tamaki

- 13 -


Pe partea cealaltă

Ochii mijiţi la iubire
se închid cu zgomot
printre degetele flămânde
acum inocenţa cu obrazul pe pământ
râde în alcătuirea clipei
sfredeleşte un loc în inimă
unde ne vom întoarce
să bănuim adâncimea trecutului
cu capul în jos vom ieşi din valuri
pe partea cealaltă.

- 14 -


Perfidie

Să mă fi urcat în carul mai mare
să fi dat bice calului mai albastru
în cădere steaua lui Paracelsus
să fi ars frâul în sute de bucăţi
de libertate

să fi pus planeta mai roşie ca un arc
pe fruntea miresei palide
în căutarea mirelui

să fi ştiut că stelele cad din negura timpului
purtând toate nălucile de la început
lăsând printre cuvintele adormite
boarea apusului următor ca pe o pâine
mai caldă

să fi auzit calul şoptind copitei de argint
iubirea nu moare se mută mai perfid
în altă mireasă.

- 15 -


Orizont spart

Sirena vaporului izbeşte orizontul
îl sparge
pământul este încă rotund ?
paralele sfori albe se zbat
vărgat-chinuite în vântul cel negru
al cerului fără stele
departe te lovesc
unduim un răstimp împreună
nu ne vom întâlni
ochii tăi ca o coajă de pom
se deschid în vid ca într-o apă moale
porneşti cu spatele.

- 16 -


Tu eşti subţire

Eşti subţire
te cheamă subţire
buze subţiri
sprâncenele
pleoapa când se miră
şoldul
pulpa
glezna
talpa în pantofii de lac
subţire ca secera
ca dimineaţa plăpândă
la marginea pământului
lumină dispărută
sub uşa furată
de somn

- 17 -


Horoscop

Când omul de lângă tine
se dă de-a dura printre cuvinte
te urci în metrou şi citeşti
ziarul vecinului
horoscopul se pliază demn
intră în întâmplările cele încheiate
chiar te răsplăteşte cu o zi
mult mai bună care împunge
statistic norii ce te sufocă

dumnezeirea face semn
să cobori.

- 18 -


Niciun comentariu: